Zaprogramuj Przyszłość [2017-2018] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Zaprogramuj Przyszłość [2017-2018]

   Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania uczyliśmy podstaw programowania dzieci ze szkół w małych miejscowościach i wsiach. Dotarliśmy do 16 000 uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Projekt współfinansowany był ze środków europejskich.

   W pierwszym etapie trenerzy przeszkolili i przygotowali ponad 1200 nauczycieli z 265 szkół do prowadzenia lekcji z programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Szkolenia były realizowane w szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko–miejskich, w województwach dolnośląskim, kujawsko–pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko–mazurskim i zachodniopomorskim.

   Szkoły otrzymały zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z użyciem cyfrowych technologii, m.in. robotów, mat edukacyjnych oraz tabletów. Następnie nauczyciele prowadzili zajęcia z zakresu programowania w klasach 1-3.

   Zajęcia realizowane były ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w 9 regionach w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2018.

   Projekt znalazł swoją kontynuację, o czym więcej na https://zaprogramujprzyszlosc2.edu.pl/