Szkoła bez przemocy [2006-2013] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Szkoła bez przemocy [2006-2013]

   Celem programu Szkoła bez przemocy było wspieranie społeczności szkolnych w przeciwdziałaniu agresji i budowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. Szkoły przystępujące do inicjatywy zobowiązały się przestrzegać 10 zasad zawartych w kodeksie Szkoły bez przemocy, a każda kolejna edycja programu miała swój motyw przewodni.

   Program realizowaliśmy, dołączając do niego w 2006 roku, w partnerstwie z dwoma grupami wydawniczymi – Polskapresse i Mediami Regionalnymi. W każdej edycji było ok 4,5 tys. szkół.

   Każda z nich otrzymała m.in. wsparcie organizacyjne i zestaw merytorycznych narzędzi, w tym także specjalne broszury, poradniki i filmy instruktażowe, materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć. Nadzór merytoryczny nad programem sprawowała Rada Programowa.

   Dla nauczycieli prowadzone były warsztaty, na których podnosili swoje umiejętności w przeciwdziałaniu przemocy w szkole i budowaniu pozytywnych relacji wśród uczniów. W ramach programu uruchomiono także stały dyżur psychologów w celu interwencji i doradztwa.

   Dla uczniów organizowane były konkursy i zajęcia wzmacniające postawy społeczne, zachęcające do współpracy, wymiany doświadczeń i wolontariatu - jako alternatywy do zachowań agresywnych.

   Każda edycja programu podsumowana była wielką Galą w pałacu Prezydenckim lub Belwederze. Co roku w działania programu zaangażowanych było 1,5 mln uczniów i 150 tys nauczycieli z polskich szkół.

    Honorowy patronat nad inicjatywą objął w latach 2006-2010 Prezydent RP Lech Kaczyński, a w latach 2010-2012 Prezydent RP Bronisław Komorowski.

   Partner merytoryczny programu: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki szkolnej "Spójrz inaczej" Honorowym Ambasadorem był Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą

   Więcej informacji: http://www.szkolabezprzemocy.pl/