Rzeczpospolita Internetowa [2006-2009] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Rzeczpospolita Internetowa [2006-2009]

   Program grantowy ogłoszony w maju 2006 roku z inicjatywy naszej Fundacji i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który jest największą agendą ONZ wspierającą państwa w poszerzaniu dostępu do wiedzy i zasobów pozwalających na budowanie lepszych warunków życia dla obywateli.

   Stworzyliśmy go z myślą o wzmacnianiu aktywności lokalnej i wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych mieszkańców wsi. Chcieliśmy inspirować małe lokalne społeczności, aby wykorzystywały internet do rozwoju swojego regionu i działania na rzecz wspólnego dobra i aby mieszkańcy rozwijali swoje cyfrowe kompetencje.

    Zależało nam także na:

    Program realizowany był w trzech obszarach tematycznych: 1.edukacja i rozwój, 2.nasz region, 3.integracja i tolerancja.

    Podczas dwóch edycji Rzeczpospolitej Internetowej (2006/2007, 2007/2008) małe społeczności gminne stworzyły liczne, ciekawe i nietuzinkowe inicjatywy wykorzystujące Internet jako źródło informacji i narzędzie wspomagające ich rozwój. Projekty toczyły się w każdym województwie.

     Rezultaty programu:

    Udział w tych projektach sprawił, że mieszkańcy zaczęli wykorzystywać Internet jako narzędzie służące do nauki, rozwoju osobistego, a także promocji swojego regionu.


     Patronat I edycji: Prezes Rady Ministrów, Organizacja Narodów Zjednoczonych.
     Patronat II edycji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego