Polskie Talenty - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Polskie Talenty

polskie talenty
 • polskie talenty o programie

  O programie

  Każdy talent potrzebuje wsparcia, aby mógł się rozwijać. Nowoczesne społeczeństwo informacyjne tworzy innowacje dzięki dobrze wykształconym fachowcom.

  W latach 2006-2007 zrealizowaliśmy ogólnopolski program stypendialny pod nazwą Polskie talenty. W kręgu naszych zainteresowań znaleźli się studenci III i IV roku kierunków technicznych związanych z nowoczesnymi technologiami, a celem programu było nie tylko wsparcie najzdolniejszych z nich, lecz także promowanie wykształcenia technicznego i informatycznego wśród młodzieży.

  Doświadczenia państw najbardziej rozwiniętych uczą nas, że jednym z najważniejszych i najcenniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarki i rozwój społeczny jest wiedza oraz zaangażowanie osób zdolnych do tworzenia nowych wizji i technologii, które ułatwią nam życie. To proste spostrzeżenie wskazuje na konieczność inwestowania w edukację, budowania społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenia ośrodków badawczych.

 • Cele programu

  Dlatego nasza Fundacja poprzez program Polskie talenty zwróciła szczególną uwagę na edukację młodego pokolenia naukowców. Ważne jest udzielenie im wsparcia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnych pomocy naukowych.

  Celem programu było:

  • wsparcie rozwoju i edukacji zdolnych polskich studentów,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów słabszych ekonomicznie,
  • stymulowanie pogłębiania wiedzy z wybranych dziedzin nauki oraz prowadzenia prac badawczych,
  • stworzenie sieci stypendystów – innowatorów społecznych,
  • promowanie wykształcenia technicznego i informatycznego.
 • Rezultaty programu

  W ramach Polskich talentów przyznaliśmy 66 stypendiów finansowych w wysokości 10 tys. zł rocznie oraz przekazaliśmy stypendystom 66 wysokiej klasy komputerów z oprogramowaniem. Program zrealizowaliśmy przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Jego operatorem była Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

  Rezultaty programu:
  zwiększenie zainteresowania polskiej młodzieży kierunkami technicznymi, ułatwienie zdobywania wyższego wykształcenia osobom z terenów zaniedbanych lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  Patronat honorowy:
  prof. Michał Seweryński  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  prof. Micha ł Kleiber  Prezes Polskiej Akademii Nauk

  Partner: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności