Otwarty program dotacji [2005-2007] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Otwarty program dotacji [2005-2007]

   Realizujemy nasze autorskie programy, ale wspieramy także projekty innych organizacji prowadzone na rzecz nowoczesnej edukacji. Przez wiele lat mogły składać do nas swoje pomysły i wnioski o dofinansowanie w otwartym programie dotacji.

   Na ich otrzymanie mogły liczyć organizacje pozarządowe, placówki oświaty, domy dziecka, biblioteki, szkoły, uczelnie i instytucje kultury, które działały w obszarze edukacji, pomocy najbardziej potrzebującym, ale też rozwoju nowoczesnych kompetencji czy bezpieczeństwa w internecie. Chcieliśmy w ten sposób mieć wkład w inicjowaniu takich działań w czasach, kiedy rozwój nowych technologii był na pierwszym, najbardziej zaskakującym swoją dynamiką etapie.

   Wsparliśmy projekty zarówno dużych i znanych organizacji, jak i mniejszych, lokalnych, dla których środki pochodzące z naszej Fundacji były często jednym z niewielu źródeł finansowania.

   Do końca 2017 roku prawie 600 organizacji otrzymało od nas wsparcie w ramach otwartego programu dotacji na prowadzenie autorskich inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Współpracowaliśmy m.in. z Fundacją Batorego, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK, SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Gdańską Fundację Dobroczynności, Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu, Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacją dla Śląska, Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, Fundacją Zaawansowanych Technologii, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, czy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,

   Przekazaliśmy także stypendia edukacyjne dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach Halemba i Pokój.