Polskie Talenty [2006-2007] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Polskie Talenty [2006-2007]

   W latach 2006–2007 zrealizowaliśmy ogólnopolski program stypendialny pod nazwą Polskie Talenty. W kręgu naszych zainteresowań znaleźli się studenci III i IV roku kierunków technicznych związanych z nowoczesnymi technologiami, a celem programu było nie tylko wsparcie najzdolniejszych z nich, ale także promowanie wykształcenia technicznego i informatycznego wśród młodzieży.

   Każdy talent potrzebuje wsparcia, aby mógł się rozwijać. Nowoczesne społeczeństwo informacyjne tworzy innowacje dzięki dobrze wykształconym fachowcom.

   Celem programu było:

   • wsparcie rozwoju i edukacji zdolnych polskich studentów,
   • wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów słabszych ekonomicznie,
   • stymulowanie pogłębiania wiedzy z wybranych dziedzin nauki oraz prowadzenia prac badawczych,
   • stworzenie sieci stypendystów – innowatorów społecznych,
   • promowanie wykształcenia technicznego i informatycznego.

    Rezultaty programu

   • przyznaliśmy 66 stypendiów finansowych w wysokości 10 tys. zł rocznie
   • przekazaliśmy stypendystom 66 wysokiej klasy komputerów z oprogramowaniem
   • zwiększenie zainteresowania polskiej młodzieży kierunkami technicznymi,
   • ułatwienie zdobywania wyższego wykształcenia osobom z terenów zaniedbanych lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

   Program zrealizowaliśmy przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Jego operatorem była Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Patronat honorowy sprawowali:
   prof. Michał Seweryński–Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.