Orange dla ziemi [2006-2007] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Orange dla ziemi [2006-2007]

   Projekt Orange dla Ziemi stworzyliśmy z myślą o nauczycielach i uczniach gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, aby mogli się razem uczyć i współpracować na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego. Naszym celem było kształtowanie w młodych ludziach świadomości, że są odpowiedzialni za swoje otoczenie i świat, a także wzmacnianie u nich postaw obywatelskich przyjaznych środowisku.

   358 zrealizowanych projektów, ich różnorodność tematyczna, dyskusje na forum (aż 20 457 postów), zdjęcia z najważniejszych momentów pracy (1308 zamieszczonych w galerii), refleksje nauczycieli, a w końcu sama ekspedycja badawcza to m.in. efekty programu.

   Bez zaangażowania nauczycieli i uczniów żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe.

   W lipcu 2007 roku w Ustroniu odbyła się konferencja podsumowująca Orange dla Ziemi z udziałem 30 nauczycieli z 16 szkół.

   Realizacja projektów, ich tematyka i zasięg oddziaływania, wychodzący często poza granice szkoły, sprawiły, iż nauczyciele i uczniowie zaczęli pracować na rzecz realizacji wspólnych celów. To z kolei stworzyło platformę porozumienia, wzmocniło relacje pomiędzy nimi, a w końcu umożliwiło prawdziwy dialog i równomierny podział odpowiedzialności za proces kształcenia.

   Partnerem Fundacji Orange w realizacji programu Orange dla Ziemi było Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury.