Orange dla bibliotek [2009-2015] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Orange dla bibliotek [2009-2015]

   W ramach programu w latach 2009–2015 wspieraliśmy biblioteki publiczne w przemianie w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, kultury i edukacji. Dotacje na internetyzację oraz działania edukacyjne sprawiły, że stawały się one właśnie takimi miejscami, dzięki czemu zyskały nowych użytkowników i bardziej nowoczesne oblicze.

   Program realizowany był na podstawie porozumienia zawartego w 2009 roku pomiędzy Orange Polska (wtedy Telekomunikacja Polska), Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  

   • Wzięło w nim udział 3500 placówek w całej Polsce.
   • Otrzymywały dotację na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu w placówce głównej i filiach.
   • Wiele z nich wspieraliśmy w działaniach edukacyjnych i organizacji szkoleń, warsztatów lub innych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

   We współpracy z wolontariuszami od 2011 roku prowadziliśmy w bibliotekach darmowe kursy dla dzieci i dla seniorów stawiających pierwsze kroki w cyfrowym świecie – po to, aby Internet stał się ich sojusznikiem w codziennym życiu. Najmłodszych gości bibliotek uczyliśmy zasad bezpiecznego korzystania z sieci, a pracownikom dostarczaliśmy materiały edukacyjne do prowadzenia w swojej placówce zajęć na temat świadomego korzystania z Internetu. Nasi wolontariusze organizowali też w bibliotekach czytanie bajek dla dzieci.