Dziękujemy za zgłoszenia do MegaMisji i #SuperKoderów. Wyniki naboru ogłosimy do 20 czerwca 2023. - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Dziękujemy za zgłoszenia do MegaMisji i #SuperKoderów. Wyniki naboru ogłosimy do 20 czerwca 2023.

Środowisko cyfrowe to ważna i naturalna część życia młodych ludzi. Warto wspierać ich,
aby czerpali z cyfrowego świata to, co dobre i wartościowe.
Jednocześnie potrafili
budować satysfakcjonujące relacje i współpracować.

Miejscem, w którym uczniowie mogą poznać znaczenie i wagę współpracy, może być
szkoła.

Do działania razem, wspólnej nauki i pracy w grupach zachęcają nasze bezpłatne
programy. Mobilizują nauczycielki i nauczycieli do prowadzenia lekcji w innej formule niż ta w ławkach.

Dzieci dowiadują się, jak mądrze korzystać z technologii i nie jest to tylko nauka obsługi sprzętu, a cały zestaw kompetencji takich jak – znajomość zasad bezpieczeństwa w internecie, umiejętność zachowania umiaru, czy krytyczne podejście do treści spotykanych w sieci.