Do 29 kwietnia zgłoś szkołę do MegaMisji - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Do 29 kwietnia zgłoś szkołę do MegaMisji

Środowisko cyfrowe jest ważną częścią życia młodych ludzi, warto więc wspierać dzieci w taki sposób, aby czerpały z cyfrowego świata to, co dobre i wartościowe oraz potrafiły radzić sobie z wyzwaniami, które je spotkają.

Zrób z uczniami i uczennicami krok po MegaMoce

Rozwój MegaMocy – czyli kompetencji społecznych i emocjonalnych takich jak: umiejętność współpracy, komunikacji, rozumienia emocji swoich i innych, krytycznego myślenia, czy kulturalnej dyskusji, pomogą dzieciom przygotować się do pierwszych kroków w świecie pełnym ekranów.

Wpływaj na postawy

Biorąc udział w MegaMisji, kształtujesz też postawy, które ułatwią dzieciom dbanie o higienę cyfrową, umiar w korzystaniu z technologii, bezpieczeństwo i ochronę przed szkodliwymi zjawiskami, jak np. uzależnienie od ekranów, hejt, patotreści, deepfaki, grooming czy cyberprzemoc.