Prawie połowa Polaków nie ma obaw związanych z rozwojem technologii - Dla mediów - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Prawie połowa Polaków nie ma obaw związanych z rozwojem technologii

49 proc. Polaków ufa nowym technologiom i postrzega je jako szansę na rozwój - wynika z sondażu IBRiS dla Fundacji Orange. Najbardziej boimy się osłabienia więzi międzyludzkich i nienadążania za tempem zmian technologicznych. Badania "Postrzeganie internetu i nowych technologii w Polsce" zostały zrealizowane w ramach jubileuszowej kampanii Fundacji Orange Świat #w10lat.

W ciągu ostatnich 10 lat internet i nowe technologie wpisały się w nasze codzienne życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Zmieniły sposób, w jaki pracujemy, zarządzamy swoimi finansami, czy utrzymujemy kontakty. Fundacja Orange, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, zbadała, jak Polacy postrzegają nowinki technologiczne w swoim życiu, czy i jakie obawy na przyszłość budzi ich upowszechnienie.

Wyniki sondażu pokazują, że niemal połowa Polaków nie boi się wzrostu użycia nowych technologii, pozytywnie oceniając je jako szansę na rozwój. Pozostali wyrażają różne obawy: prawie co piąty twierdzi, że internet i technologie mogą powodować osłabienie więzi międzyludzkich, 13,5 proc. boi się nienadążania za szybkim tempem zmian, 8 proc. respondentów widzi w rozwoju cyfrowym zagrożenie pogłębienia różnic społecznych, a 7 proc. - likwidacji miejsc pracy.

- Taki odsetek (49 proc.) Polaków, którzy postrzegają technologie jako potencjał do rozwoju, to dobry sygnał. Pozytywne podejście to ważny krok do doskonalenia kompetencji cyfrowych. A te są i będą nam niezbędne w przyszłości – mówi Ewa Krupa, Prezeska Fundacji Orange. – Nasza urodzinowa kampania  Świat #w10 lat to nie tylko podsumowania tego, co za nami, ale także spojrzenie w przyszłość - aby w konstruowaniu programów edukacyjnych brać pod uwagę obawy, jakie wymieniają ludzie na temat korzystania z technologii – dodaje.

A obawy częściej wyrażają osoby powyżej 35 roku życia, najrzadziej - najmłodsi respondenci (18-24 latkowie). Jeśli dostrzegają negatywne perspektywy, to najczęściej związane z osłabieniem więzi międzyludzkich (34 proc.). Z kolei Polacy powyżej 65 roku życia - ze zbyt szybkim tempem zmian (24 proc.).

Najbardziej ufni wobec cyfrowego rozwoju okazali się respondenci z mniejszych miejscowości (do 10 tys. mieszkańców) – aż 64 proc. nie ma żadnych obaw z nim związanych. A najwięcej  lęków wobec upowszechniania technologii deklarują mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz wsi. Sceptyczne zdanie na ten temat częściej wyrażają kobiety (54 proc.), niż mężczyźni (40 proc.). Respondentki podobnie jak respondenci najczęściej boją się osłabienia więzi i relacji międzyludzkich – odpowiednio 21 i 16 proc. Trzykrotnie więcej kobiet (12 proc.) niż mężczyzn obawia się pogłębienia różnic społecznych.

W związku z jubileuszem 10lecia Fundacja Orange prowadzi kampanię Świat #w10lat. Celem kampanii jest pobudzenie debaty na temat wpływu nowoczesnych technologii na potrzeby społeczne. Na stronie http://w10lat.pl/ zebrano dane i ciekawostki pokazujące tempo rozwoju wybranych aspektów cyfryzacji w ostatniej dekadzie.

Fundacja Orange od 2005 działa na rzecz edukacji cyfrowej Polaków - nauczyła ponad 30 tys. dzieci zasad bezpiecznego zachowania w  sieci, zaangażowała 25 tys. dzieci i młodzieży w projekty z twórczym wykorzystaniem nowych mediów, wyposażyła w bezpłatny internet 3,5 tys. bibliotek publicznych i 10tys. szkół. Zakłada i pomaga prowadzić multimedialne pracownie dla mieszkańców 77 małych miast i wsi, w których mogą skorzystać z internetu, komputerów oraz licznych kursów i zajęć. We wrześniu 2015 otworzyła nowy program edukacyjny dla świetlic szkolnych -  MegaMisja, w którym najmłodsi uczniowie uczą się, jak bezpiecznie i pożytecznie korzystać z Internetu.

 

Antonina Bojanowska, koordynator ds. komunikacji, Fundacja Orange

e-mail: antonina.bojanowska@orange.com

tel.: (+48) 22 527 40 24   kom: (+48) 509 84 86 82

 

FO_obawy_infografika.pdf

Fundacja Orange_technologiczne obawy Polakw_7.12.2015.pdf


Patroni medialni kampanii „Świat #w10lat: