Podpisaliśmy umowę na projekt Lekcja: Enter  - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

Podpisaliśmy umowę na projekt Lekcja: Enter

Jak przystało na największy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, umowę podpisaliśmy cyfrowo.
Dwie osoby siedzące przed ekranem laptopa

Pierwsze informacje o warunkach naboru wniosków pojawią się w czerwcu.

Projekt będzie trwał 4 lata i w tym czasie przeszkolimy ponad 75 000 nauczycieli ze wszystkich typów szkół, w tym 1/3 ze wsi i z małych miejscowości. Naszym celem jest, by w edukacji dzieci umieli oni lepiej korzystać z nowych technologii i e-zasobów. Stworzymy cykl szkoleń, platformę edukacyjną i zmobilizujemy do współpracy i wymiany doświadczeń poprzez sieciowanie różnych instytucji i nauczycieli. Każdy z nich odbędzie 40 godzin szkoleń. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.

Projekt zrealizują wspólnie Fundacja Orange (lider projektu), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Grant przyznało Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.