MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

MegaMisja jest programem Fundacji Orange dla uczniów klas 1-3. Podczas 10-miesięcznego cyklu zajęć uczniowie uczą się o zasadach bezpieczeństwa w sieci, umiarze w korzystaniu ze smartfonów i wielu innych rzeczy. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Galeria zdjęć

 • 1. Co to jest MegaMisja?

  MegaMisja to nieodpłatny, ogólnopolski program edukacyjny kierowany do szkół podstawowych. To 10 miesięczny cykl zajęć oparty na fabule bajki skierowany do uczniów klas 1-3.

  2. Jak działa program MegaMisja?

  Nauczyciele, wychowawcy świetlic ze szkół, które dostaną się do programu otrzymają dostęp do portalu edukacyjnego, w którym znajdą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć i materiały instruktażowe. Aby uatrakcyjnić udział w programie i zachęcić dzieci do udziału w MegaMisji, poszczególne zadania są oparte na mechanizmie gry fabularnej. Historia dotyczy podróży po Cyfrowym Laboratorium, w którym dzieci przeżyją przygodę. Dzięki takiej fabule, dzieci mogą identyfikować się z bohaterami – dwójką dzieci, a formuła gry zachęci je do wykonywania zadań. W programie stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję i zabawę, która przyspieszy zdobywanie cyfrowych kompetencji. Wykonując zadania w dziesięciomiesięcznym cyklu, dzieci wraz z nauczycielem dodają relacje z zajęć i gromadzą punkty, za które otrzymują atrakcyjne, gwarantowane nagrody dla swojej szkoły. Wychowawca ma szansę stać się cyfrowym przewodnikiem dla swoich podopiecznych.

  3. Czy udział w programie MegaMisja jest płatny?

  Nie, udział w programie MegaMisja jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy.

  4. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

  Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

  5. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do MegaMisji?

  Tak. Uczestnikami Programu są szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe, na których terenie działają świetlice, wychowawcy świetlic lub, nauczyciele klas 1-3. Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły.

  6. Co w przypadku, kiedy w szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic?

  W przypadku, gdy w danej szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic, Uczestnik-Lider ma możliwość stworzenia do 8 grup na profilu szkoły i wielokrotnego wykonywania zadań. Lider może zaprosić do współpracy przy realizacji Programu innych nauczycieli ze swojej szkoły. Obowiązkowe jest wykonanie min. 3 zadań w każdym z 9 obszarów kompetencji z min. jedną 8 osobową grupą główną (grupa, ta zdobywa nagrody dla szkoły). Szczegółowy opis relacji z zajęć dotyczy grupy głównej.

  7. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie MegaMisja?

  Zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub wychowawca świetlicy, który chce być Liderem MegaMisji na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji.

  8. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

  Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, wychowawcy świetlic, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie MegaMisja nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

  9. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w MegaMisji?

  Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie nadesłane zgłoszenia, zawierające opowieści cyfrowe, które mogą być wykonane dowolną techniką (kolaż zdjęć, prezentacja, inna).

  Prace konkursowe stanowiące zgłoszenia do MegaMisji są oceniane pod kątem: atrakcyjności przekazu (pomysł), wykorzystania kompetencji cyfrowych, narzędzi, zaangażowania dzieci.

  Do udziału w Programie rekrutujemy szkoły, które wcześniej nie brały w nim udziału.

  10. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu MegaMisja?

  Szkołę zgłasza lider – nauczyciel nauczania zintegrowanego lub wychowawca świetlicy, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Będą to m.in. filmy instruktażowe i samouczki.

  11. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie MegaMisja?

  Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną. Przydatne będą też głośniki.

  12. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie MegaMisja?

  Zachęcamy szkoły do dzielenia się informacją o udziale w programie MegaMisja. Część szkół robi to w ramach relacji na swoich stronach www, inni korzystają z mediów społecznościowych. W trakcie realizacji programu każda szkoła zobligowana jest natomiast do zdawania relacji z prowadzonych zajęć wraz ze zdjęciami na platformie programu.

  13. Kiedy prowadzone są zajęcia z MegaMisji? W takcie zajęć, popołudniami?

  Szkoła ma dowolność w organizacji zajęć, wyboru godziny oraz miejsca ich prowadzenia. Do tej pory zajęcia z MegaMisji prowadzone są podczas zajęć z dziećmi w klasach 1-3 lub na świetlicach szkolnych.

  14. Ile dzieci powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z MegaMisji?

  Zajęcia MegaMisji powinny być prowadzone w min. ośmioosobowej grupie.

  15. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

  Nauczyciel wraz z grupą powinien wykonywać min. 1 zadanie w tygodniu. Ponadto, aby przygotować się do prowadzenia zajęć, niezbędne jest średnie zaangażowanie w wymiarze 3 godzin w każdym tygodniu trwania programu.

  16. Jak długo trwa udział w programie MegaMisja?

  Realizacja programu MegaMisja w jednej grupie trwa 10 miesięcy – jeden rok szkolny. Po tym okresie szkoła ma możliwość dalszego udziału w programie z grupami dodatkowymi.

  17. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

  Nie, nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczyciel zdobywa jednak gwarantowane nagrody dla szkoły, wzbogaca ofertę edukacyjną placówki oraz podnosi własne kompetencje cyfrowe.

  18. Czy szkoła, która brała udział w programie MegaMisja, może o to starać się ponownie?

  Nie. Do udziału w mechanizmie grywalizacji, wraz z nagrodami, zapraszamy szkoły, które nie brały dotąd udziału w MegaMisji. Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach programu zachęcamy do dalszego prowadzenia zajęć z kolejną grupą, korzystania ze scenariuszy oraz brania udziału w konkursach i wyzwaniach.

  19. Czy szkoła, która bierze udział w programie MegaMisja, może wziąć udział w innych programach Fundacji Orange, np. #SuperKoderzy?

  Tak, szkoła biorąca udział w MegaMisji może wziąć udział w innych programach edukacyjnych – na przykład w #SuperKoderach (dokonując zgłoszenia na stronie www.superkoderzy.pl) czy kampanii #jestnaswiecej (informacje pod adresem www.jestnaswiecej.pl).

  20. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy z którymi nie mogę sobie poradzić?

  W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu MegaMisja: megamisja@biuroprogramu.pl

  Jest dostępna również infolinia telefoniczna 508-523-383, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

  21. W jakim terminie można zgłaszać szkoły do udziału w MegaMisji

  Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  22. Ile szkół może wziąć udział w tegorocznej edycji MegaMisji?

  Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych, Organizator wyłoni 150 szkół.

  23. Kiedy rozpoczynają się działania w ramach MegaMisji?

  Realizacja programu rozpocznie się 1 września 2020 r.

  24. Co ze szkołami, które biorą obecnie udział w MegaMisji, ale działania zostały wstrzymane w związku z zamknięciem placówek?

  Szkoły te będą mogły kontynuować udział w Programie w chwili gdy placówki zostaną ponownie otwarte.

  25. Co się stanie jeśli 1 września dzieci nie wrócą do szkół?

  W takim przypadku realizacja programu MegaMisja rozpocznie się w pierwszym możliwym terminie, tj. kiedy dzieci wrócą do szkół.

  26. Czego nauczą się dzieci w ramach programu MegaMisja?

  Podczas zajęć dzieci nauczą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii m.in.: co można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, jak dbać o dobre maniery w sieci, jak odróżnić prawdę od fejk newsa czy jak zachować równowagę między czasem online a offline.

   

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


  Infolinia:

  508-523-383 (godz. 9:00-17:00)

  e-mail:

  superkoderzy@biuroprogramu.pl

  megamisja@biuroprogramu.pl