MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Aktualności - Fundacja Orange

Aktualności

MegaMisja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

MegaMisja jest programem Fundacji Orange dla uczniów klas 1-3. Podczas 10-miesięcznego cyklu zajęć uczniowie uczą się o zasadach bezpieczeństwa w sieci, umiarze w korzystaniu ze smartfonów i wielu innych rzeczy. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Co to jest MegaMisja?

MegaMisja to nieodpłatny, ogólnopolski program edukacyjny kierowany do szkół podstawowych. To 10 miesięczny cykl zajęć oparty na fabule bajki skierowany do uczniów klas 1-3.

2. Jak działa program MegaMisja?

Nauczyciele, wychowawcy świetlic ze szkół, które dostaną się do programu otrzymają dostęp do portalu edukacyjnego, w którym znajdą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć i materiały instruktażowe. Aby uatrakcyjnić udział w programie i zachęcić dzieci do udziału w MegaMisji, poszczególne zadania są oparte na mechanizmie gry fabularnej. Historia dotyczy podróży po Cyfrowym Laboratorium, w którym dzieci przeżyją przygodę. Dzięki takiej fabule, dzieci mogą identyfikować się z bohaterami – dwójką dzieci, a formuła gry zachęci je do wykonywania zadań. W programie stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję i zabawę, która przyspieszy zdobywanie cyfrowych kompetencji. Wykonując zadania w dziesięciomiesięcznym cyklu, dzieci wraz z nauczycielem dodają relacje z zajęć i gromadzą punkty, za które otrzymują atrakcyjne, gwarantowane nagrody dla swojej szkoły. Wychowawca ma szansę stać się cyfrowym przewodnikiem dla swoich podopiecznych.

3. Czy udział w programie MegaMisja jest płatny?

Nie, udział w programie MegaMisja jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy.

4. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

5. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do MegaMisji?

Tak. Uczestnikami Programu są szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe, na których terenie działają świetlice, wychowawcy świetlic lub, nauczyciele klas 1-3. Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły.

6. Co w przypadku, kiedy w szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic?

W przypadku, gdy w danej szkole działa więcej niż jedna grupa lub kilka świetlic, Uczestnik-Lider ma możliwość stworzenia do 8 grup na profilu szkoły i wielokrotnego wykonywania zadań. Lider może zaprosić do współpracy przy realizacji Programu innych nauczycieli ze swojej szkoły. Obowiązkowe jest wykonanie min. 3 zadań w każdym z 9 obszarów kompetencji z min. jedną 8 osobową grupą główną (grupa, ta zdobywa nagrody dla szkoły). Szczegółowy opis relacji z zajęć dotyczy grupy głównej.

7. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie MegaMisja?

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel lub wychowawca świetlicy, który chce być Liderem MegaMisji na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji.

8. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, wychowawcy świetlic, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie MegaMisja nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

9. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w MegaMisji?

Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie nadesłane zgłoszenia, zawierające opowieści cyfrowe, które mogą być wykonane dowolną techniką (kolaż zdjęć, prezentacja, inna).

Prace konkursowe stanowiące zgłoszenia do MegaMisji są oceniane pod kątem: atrakcyjności przekazu (pomysł), wykorzystania kompetencji cyfrowych, narzędzi, zaangażowania dzieci.

Do udziału w Programie rekrutujemy szkoły, które wcześniej nie brały w nim udziału.

10. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu MegaMisja?

Szkołę zgłasza lider – nauczyciel nauczania zintegrowanego lub wychowawca świetlicy, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Będą to m.in. filmy instruktażowe i samouczki.

11. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie MegaMisja?

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną. Przydatne będą też głośniki.

12. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie MegaMisja?

Zachęcamy szkoły do dzielenia się informacją o udziale w programie MegaMisja. Część szkół robi to w ramach relacji na swoich stronach www, inni korzystają z mediów społecznościowych. W trakcie realizacji programu każda szkoła zobligowana jest natomiast do zdawania relacji z prowadzonych zajęć wraz ze zdjęciami na platformie programu.

13. Kiedy prowadzone są zajęcia z MegaMisji? W takcie zajęć, popołudniami?

Szkoła ma dowolność w organizacji zajęć, wyboru godziny oraz miejsca ich prowadzenia. Do tej pory zajęcia z MegaMisji prowadzone są podczas zajęć z dziećmi w klasach 1-3 lub na świetlicach szkolnych.

14. Ile dzieci powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z MegaMisji?

Zajęcia MegaMisji powinny być prowadzone w min. ośmioosobowej grupie.

15. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

Nauczyciel wraz z grupą powinien wykonywać min. 1 zadanie w tygodniu. Ponadto, aby przygotować się do prowadzenia zajęć, niezbędne jest średnie zaangażowanie w wymiarze 3 godzin w każdym tygodniu trwania programu.

16. Jak długo trwa udział w programie MegaMisja?

Realizacja programu MegaMisja w jednej grupie trwa 10 miesięcy – jeden rok szkolny. Po tym okresie szkoła ma możliwość dalszego udziału w programie z grupami dodatkowymi.

17. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

Nie, nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczyciel zdobywa jednak gwarantowane nagrody dla szkoły, wzbogaca ofertę edukacyjną placówki oraz podnosi własne kompetencje cyfrowe.

18. Czy szkoła, która brała udział w programie MegaMisja, może o to starać się ponownie?

Nie. Do udziału w mechanizmie grywalizacji, wraz z nagrodami, zapraszamy szkoły, które nie brały dotąd udziału w MegaMisji. Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach programu zachęcamy do dalszego prowadzenia zajęć z kolejną grupą, korzystania ze scenariuszy oraz brania udziału w konkursach i wyzwaniach.

19. Czy szkoła, która bierze udział w programie MegaMisja, może wziąć udział w innych programach Fundacji Orange, np. #SuperKoderzy?

Tak, szkoła biorąca udział w MegaMisji może wziąć udział w innych programach edukacyjnych – na przykład w #SuperKoderach (dokonując zgłoszenia na stronie www.superkoderzy.pl) czy kampanii #jestnaswiecej (informacje pod adresem www.jestnaswiecej.pl).

20. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy z którymi nie mogę sobie poradzić?

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu MegaMisja: megamisja@biuroprogramu.pl

Jest dostępna również infolinia telefoniczna 508-523-383, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

21. W jakim terminie można zgłaszać szkoły do udziału w MegaMisji

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

22. Ile szkół może wziąć udział w tegorocznej edycji MegaMisji?

Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych, Organizator wyłoni 150 szkół.

23. Kiedy rozpoczynają się działania w ramach MegaMisji?

Realizacja programu rozpocznie się 1 września 2020 r.

24. Co ze szkołami, które biorą obecnie udział w MegaMisji, ale działania zostały wstrzymane w związku z zamknięciem placówek?

Szkoły te będą mogły kontynuować udział w Programie w chwili gdy placówki zostaną ponownie otwarte.

25. Co się stanie jeśli 1 września dzieci nie wrócą do szkół?

W takim przypadku realizacja programu MegaMisja rozpocznie się w pierwszym możliwym terminie, tj. kiedy dzieci wrócą do szkół.

26. Czego nauczą się dzieci w ramach programu MegaMisja?

Podczas zajęć dzieci nauczą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii m.in.: co można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, jak dbać o dobre maniery w sieci, jak odróżnić prawdę od fejk newsa czy jak zachować równowagę między czasem online a offline.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Infolinia:

508-523-383 (godz. 9:00-17:00)

e-mail:

superkoderzy@biuroprogramu.pl

megamisja@biuroprogramu.pl