Włącz się z głową [2013-2014] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Włącz się z głową [2013-2014]

    „Włącz się… z głową!” to kampania, którą prowadziliśmy, aby zachęcać młodych ludzi do mądrego, wartościowego używania internetu i technologii w celu poznawania świata, udziału w kulturze, rozwoju pasji i budowania społeczności. Zależało nam, aby pokazywać, że w sieci istnieje więcej aktywności niż tylko rozrywka i zabawa, aby podjąć szerszą debatę wobec swoistego stereotypu, że technologie są tylko zagrożeniem i pułapką dla młodych. Warto szerzyć wiedzę o dobrych, sprawdzonych praktykach, które pozwalają młodym obcować z cyfrowymi narzędziami w edukacji, kulturze czy rozwijaniu pasji.  Potrzebują w tym przewodników. Tym bardziej, że większość zawodów przyszłości wymagać będzie od nas kompetencji cyfrowych.

   Kampanię zainicjowaliśmy 17 maja 2013 - w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego.

   Do akcji przyłączyły się znane osoby m.in. Olga Bończyk, Radek Kotarski, Gaba Kulka  i Włodzimierz Marciński – ówczesny Lider Cyfryzacji w Polsce, które wspólnie z nami w krótkich filmikach w internecie mówiły o pożytecznych stronach korzystania z technologii w kulturze, edukacji czy działaniach społecznych.

   Forum cyfrowych inspiracji

   Oprócz kampanii w mediach i w internecie, 13.09.2013 zorganizowaliśmy także Forum Cyfrowych Inpiracji w Warszawie, na które przybyło 240 uczestników. Wystąpili na nim eksperci i ekspertki,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i placówek edukacyjnych. Była to platforma wymiany praktycznej wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy z dziećmi i młodzieżą i nieformalnej edukacji cyfrowej.

    Konferencję otworzył Pan Michał Boni, ówczesny Minister  Administracji i Cyfryzacji, który objął Forum honorowym patronatem. W FCI wzięli udział także prof. Anna Izabela Brzezińska – psycholog,  Alicja Pacewicz – współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Grzegorz Stunża – edukator medialny, Edwin Bendyk – dziennikarz i publicysta, Bartosz Węglarczyk – dziennikarz, Radosław Kotarski, twórca Polimaty.pl.

   W czasie wydarzenia zaprezentowaliśmy pierwsze wyniki raportu o kompetencjach cyfrowych młodzieży.

   Raport „Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce” 2013

   Fundacja Orange i Orange Polska we współpracy z TNS przeprowadziła badanie na temat edukacji cyfrowej i kompetencji cyfrowej młodzieży w wieku 14–18 lat . Wyniki badań na młodych i ich rodzicach pokazały że tylko 3% rodziców udzielało dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera i internetu. Dorośli przyznali, że w tym obszarze są mniej biegli niż młodzież. Młodzi wysoko ocenili swoje kompetencje, ale jednocześnie nie potrafili wykorzystać w pełni możliwości cyfrowych w edukacji i rozwoju osobistym.Najczęściej deklarowali, że nie wiedzą, jak dotrzeć do ciekawszych e-zasobów, jak wybrać najbardziej użyteczne i jak je obsługiwać. Wolą uczyć się przez doświadczenie i w kontakcie z innymi osobami.