Wirtualne Muzea [2008-2011] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Wirtualne Muzea [2008-2011]

   Wirtualne muzeum to innowacyjny projekt, który tworzy multimedialne ekspozycje i umożliwia poznawanie zbiorów muzealnych z każdego zakątka globu poprzez Internet.

   Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego

   Było pierwszą polską placówką interaktywną i jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie. Stworzone zostało w 2008 roku przy wsparciu naszej Fundacji (wtedy pod nazwą Fundacja Grupy TP) i Wirtualnej Polski.

   Wirtualna wycieczka po muzeum to nie tylko oglądanie trójwymiarowych eksponatów, ale również nagrania wspomnień powstańców, bogata biblioteka materiałów mówiących o Powstaniu, archiwa oraz filmy z tego okresu. Za pomocą interaktywnej kamery użytkownicy platformy mogli przejść cały szlak walk powstańczych i sami zdecydować o kierunku zwiedzania. Dostępnych było około 500 eksponatów i 1000 fotografii., pozwalając  zrozumieć tamte lata i pełniej doświadczać ich atmosfery.

    Wirtualny Sztetl

    Innym wirtualnym projektem, który w 2008 roku zyskał wsparcie naszej Fundacji jest Wirtualny Sztetl według pomysłu Muzeum Historii Żydów Polskich.

    To portal, dzięki któremu młodzi ludzie, mieszkańcy małych miast, mogli poznać i badać nieznaną dotąd historię polskich Żydów, która przed wojną koncentrowała się w miasteczkach (w języku jidysz: sztetl). Witryna stanowiła przestrzeń o charakterze społecznym, będąc strefą spotkań tych, którzy jako e-wolontariusze uzupełniali ją o swoje wspomnienia, materiały i wyniki prac badawczych. Wirtualny Sztetl to publiczna baza dokumentów, relacji i okruchów pamięci zgromadzonych w sieci, to zdjęcia, filmy, reprodukcje pocztówek, listów, dokumentów i innych pamiątek oraz informacje o danej miejscowości, jej zabytkach i mieszkańcach. Przygotowano go w języku angielskim, niemieckim, hebrajskim, rosyjskim i białoruskim.

     Portal działa do dziś – także przy wsparciu wielu nowych partnerów.