Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Uważni online" - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Uważni online"

Cel zajęć: zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.
Czas trwania:
45 minut.
Odbiorcy:
zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12–15 lat.
Miejsce:
klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa.
Potrzebne materiały:
film pobrany ze strony www.edukacja.fdds.pl.
Wymagany sprzęt:
laptop, rzutnik lub telewizor (do wyświetlania filmów), dostęp do internetu.
Prowadzący:
zaleca się, by realizatorami zajęć byli nauczyciele lub profesjonaliści (pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy) mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się filmami wykorzystywanymi podczas warsztatów oraz projektem digitalyouth.pl.
Forma zajęć i metody pracy:
zajęcia łączą elementy wykładu na temat zjawiska uwodzenia sieci i dyskusji z nastolatkami na temat bezpieczeństwa w kontaktach online. Przekazywane treści mogą być dla uczestników poruszające. Przed rozpoczęciem zajęć warto zapoznać się z broszurą „Uważni rodzice” i innymi materiałami dostępnymi na stronie uwaznirodzice.pl.