Scenariusz zajęć - Przemoc rówieśnicza - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć - Przemoc rówieśnicza

Cel zajęć: podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.
Czas trwania:
90 minut
Grupa:
zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 13. do 18. roku życia. Można je przeprowadzać w szkole – wtedy wielkość grupy uzależniona jest od liczby uczniów w klasie. Zajęcia mogą być prowadzone również poza szkołą dla osób, które się nie znają. Wtedy zalecane jest, by jednolite wiekowo grupy były nie większe niż 20–25 uczestników.
Miejsce:
klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa.
Wymagany sprzęt: laptop, projektor, ekran lub telewizor (w przypadku projekcji filmu). Prowadzący: najlepszymi realizatorami proponowanych zajęć będą osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą, które posiadają umiejętność prowadzenia dyskusji sterowanej oraz podstawową wiedzę na temat zjawiska przemocy rówieśniczej. Zachęcamy do realizacji zajęć przez dwóch prowadzących. Ułatwi to omawianie poszczególnych ćwiczeń z uczestnikami i zapewni komfort pracy. Forma zajęć i metody pracy: wykład, praca własna grupy, dyskusja, prezentacja. Zajęcia łączą elementy wykładu dotyczącego dynamiki zjawiska przemocy rówieśniczej i dyskusji młodzieży na temat konsekwencji niereagowania na przemoc. Przekazywane treści i formy pracy mogą być dla uczestników trudne i poruszające. Przygotowaliśmy dwa sposoby prezentowania historii osoby, która doświadczyła przemocy ze strony rówieśników. Pierwszy z nich polega na czytaniu historii, drugi to wyświetlenie filmu edukacyjnego. Link do filmu: https://youtu.be/uUdiz3oTrQs