Scenariusz zajęć dla klasy 8 szkoły podstawowej i klas I-III szkół ponadgimnazjalnych - W Sieci - Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusz zajęć dla klasy 8 szkoły podstawowej i klas I-III szkół ponadgimnazjalnych - W Sieci

Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień, w naturalny sposób, posługuje się mediami elektronicznymi utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Młodzi ludzie zazwyczaj przewyższają kompetencjami medialnymi swoich rodziców, tym niemniej brakuje im często krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa związane z siecią. Program „W Sieci” jest kolejną propozycją edukacyjną
opracowaną przez Fundację Dzieci Niczyje i Microsoft . Ma na celu pokazanie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim również zagrożenia. Młodzi internauci zdają sobie z nich zazwyczaj sprawę, jednak częstokroć je bagatelizują. Tymczasem zarówno badania,
jak i doświadczenia instytucji niosących pomoc w tego typu sytuacjach pokazują, że przemoc rówieśnicza w sieci i rozmaite formy wykorzystywania seksualnego nieletnich są codziennością i dotykają nawet do kilkudziesięciu procent młodzieży.

Edukacja internetowych „ekspertów” jest dużym wyzwaniem, stąd autorzy programu postawili na atrakcyjną formę
przekazu. Film będący podstawą zajęć edukacyjnych stylizowany jest na program typu talk-show. W roli prowadzącej program wystąpiła piosenkarka Ewa Farna. W programie pojawiają się również inne osoby popularne wśród młodzieży.
Mamy nadzieję, że tak opracowany materiał będzie stanowił dobry punkt wyjścia do rozmowy na temat możliwości, jakie dają media elektroniczne, ale i zagrożeń, przed jakimi stają młodzi internauci.

 

Charakterystyka zajęć
Na potrzeby realizacji zajęć „W Sieci” przygotowany został 25-minutowy film edukacyjny w konwencji programu talk-show, przedstawiający dwie historie związane z przemocą w sieci. W pierwszej z nich o uwiedzeniu przez dojrzałego mężczyznę w Internecie opowiada młoda dziewczyna – Karolina. W drugiej, o tym jak stał się o fi arą publikacji kompromitujących materiałów opowiada nastolatek – Rafał. Program prezentuje również pozytywne zastosowania mediów elektronicznych. Z użyciem fi lmu i załączonego do niego scenariusza można poprowadzić zajęcia edukacyjne trwające jedną lub dwie godziny dydaktyczne. W 90-minutowej wersji zajęć wykorzystywane są wypowiedzi osób popularnych wśród młodzieży, które w krótkich spotach opowiadają o tym, jak używają mediów elektronicznych w pracy i do realizacji swoich pasji.

Cele

Podstawowym celem zajęć jest uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci oraz promocja pozytywnych zastosowań Internetu.

Czas zajęć

45 min lub 2 x 45 min. Przy kolejnych elementach proponowanego scenariusza podajemy
czas potrzebny na ich realizację.

Prowadzenie zajęć

Zajęcia mogą być realizowane w ramach np. godziny wychowawczej, lekcji informatyki lub jako zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciel może zaprosić do współprowadzenia zajęć nauczyciela informatyki lub pedagoga szkolnego. Zajęcia mogą być również prowadzone przez wolontariuszy spoza szkoły.

Link do filmu: https://youtu.be/r4YIAsZX3XE