Szkoła bez przemocy - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Szkoła bez przemocy

szkoła bez przemocy logo
 • szkoła bez przemocy o programie

  O programie

  Szkoła to przestrzeń, w której dorastamy, zdobywamy wiedzę i kształtujemy swój charakter. Tutaj uczymy się współpracy i odpowiedzialności za to, co wspólne. Dlatego tak ważne jest, aby była miejscem bezpiecznym, przyjaznym i wyzwalającym w dzieciach pozytywną energię.

  Celem programu Szkoła bez przemocy było wspieranie społeczności szkolnych w przeciwdziałaniu agresji i budowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. Szkoły przystępujące do inicjatywy zobowiązały się przestrzegać 10 zasad zawartych w kodeksie Szkoły bez przemocy, a każda kolejna edycja programu miała swój motyw przewodni.

  Program realizowaliśmy w partnerstwie z dwoma grupami wydawniczymi  Polskapresse i Mediami regionalnymi.

 • Dwie edycje programu

  Do I edycji programu w roku szkolnym 2006/2007 przystąpiło blisko 3 tys. szkół, co stanowiło 10% wszystkich placówek w Polsce. W II edycji wzięło udział ponad 4700  czyli ok. 15% ogółu. W kolejnych uczestniczyło ponad 4 tys. szkół. Każda z nich otrzymała m.in. wsparcie organizacyjne i zestaw merytorycznych narzędzi, w tym także specjalne broszury, poradniki i filmy instruktażowe, materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć. Nadzór merytoryczny nad programem sprawowała Rada Programowa.


  Dla nauczycieli prowadzone były warsztaty, na których podnosili swoje umiejętności w przeciwdziałaniu przemocy w szkole i budowaniu pozytywnych relacji wśród uczniów. W ramach programu uruchomiono także stały dyżur psychologów w celu interwencji i doradztwa.

  edycje programu szkoła bez przemocy
 • rezultaty programu szkoła bez przemocy

  Rezultaty programu

  Dla uczniów organizowane były konkursy i zajęcia wzmacniające postawy społeczne, zachęcające do współpracy, wymiany doświadczeń i wolontariatu - jako alternatywy do zachowań agresywnych. Każda edycja programu podsumowana była wielką Galą w pałacu Prezydenckim lub Belwederze. Co roku w działania programu zaangażowanych było 1,5 mln uczniów i 150 tys nauczycieli z polskich szkół.

  Honorowy patronat nad inicjatywą objął w latach 2006-2010 Prezydent RP Lech Kaczyński, a w latach 2010-2012 Prezydent RP Bronisław Komorowski.

  Partner merytoryczny programu: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki szkolnej "Spójrz inaczej" Ambasador programu: Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą

  Więcej informacji: www.szkolabezprzemocy.pl.