Badania - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Badania

Badania

badania fundacja orange
 • EU Kids online 2018 Polska

  Pełen raport z badań przeprowadzonych przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Jacka Pyżalskiego w partnerstwie z Fundacją Orange oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Przeczytaj więcej.

 • zagrożenia w internecie spotkanie

  Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w internecie

  Wyniki badań „Rodzice i dzieci wobec zagrożeń w Internecie”, przeprowadzone przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę:

 • grafika świetlica szkolna

  Opinia rodziców o roli szkolnej świetlicy i zajęć dla dzieci

  Skrócony raport z badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown

 • badania postrzeganie internetu 2015

  Wyniki badań o postrzeganiu Internetu i nowych technologii - 2015 rok

  Badanie sondażowe przeprowadzone przez IBRIS na zlecenie Fundacji Orange z okazji 10-lecia jej działania. Na jakie obszary życia najbardziej wpłynęły Internet i technologie przez ostatnie 10 lat według Polaków? Jaka jest rola Internetu w ich życiu i czego obawiają się na przyszłość w związku z dynamicznie postępującą cyfryzacją? Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków powyżej 18 roku życia.

 • raport świetlice logo megamisja

  Raport o stanie świetlic szkolnych - 2015 rok

  „Raport otwarcia: MegaMisja” zawiera dane o stanie świetlic w szkołach podstawowych w Polsce oraz wyniki badania sondażowego wśród 200 wychowawców świetlic w kraju. Jakie warunki panują na świetlicach szkolnych, jakie aktywności podejmują dzieci i czy jest w nich przestrzeń na edukację? Raport stanowi podstawę merytoryczną przygotowania programu edukacyjnego MegaMisja.

 • kompetencje cyfrowe młodzież 2013

  Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce - 2013 rok

  Nowe technologie – szczególnie Internet – towarzyszą młodzieży zarówno w szkole, jak i w czasie wolnym. Co robią w sieci, jak korzystają z nowych technologii młodzi ludzie w wieku 1418 lat? Co sprzyja rozwojowi ich cyfrowych kompetencji?