225 dzieci w rehabilitacji domowej - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

225 dzieci w rehabilitacji domowej

225 dzieci w rehabilitacji domowej

225 dzieci w rehabilitacji domowej

Od września przygodę z Fundacją rozpoczyna 30 nowych uczestników programu. Dwa razy w tygodniu w ich domu pojawi się specjalista, by prowadzić terapię słuchu i mowy oraz wspierać rodziców w rozwoju maleństwa. W nowym etapie trwającym do połowy grudnia Fundacja obejmuje bezpłatną opieka 225 dzieci z całej Polski. Wchodzi też w życie nowy regulamin programu, w którym nowym uczestnikiem może stać sie dziecko posiadające obustronny niedosłuch powyżej 70 dB.

Galeria zdjęć

  • Wczesna stymulacja słuchu i mowy zwiększa szanse dziecka z niedosłuchem na rozwój komunikacji językowej tak, aby mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał. Od 2006 roku działa program Dźwięki Marzeń, w którym nieodpłatnym wsparciem zostają objęte dzieci z ubytkiem słuchu. Program oferuje dzieciom bezpłatne wypożyczenia aparatów słuchowych oraz systematyczną rehabilitację, wspiera ich opiekunów i terapeutów, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci z wadą słuchu. Do tej pory bezpłatnym wsparciem zostało objętych ponad 3000 dzieci.

    Od obecnego etapu, projekt rehabilitacji domowej skierowany będzie do rodziców dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4 lat z obustronnym niedosłuchem powyżej 70 dB, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i znaczna odległość od domu do najbliższej placówki rehabilitacji nie pozwalają na udział dziecka w terapii prowadzonej w specjalistycznych placówkach.
    Rehabilitacja domowa kontynuowana będzie przez 5 etapów od momentu zakwalifikowania dziecka do Programu.

    Autor:

    Opublikował: Fundacja Orange