Rekrutujemy! - Aktualności - Fundacja Orange

Aktualności

Rekrutujemy!

W związku z realizacją projektów „Zaprogramuj przyszłość” wspófinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa poszukujemy osób do pracy na 3 stanowiska.

Koordynator/ka projektu - Fundacja Orange    

Twoje główne zadania:

 • zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działaniami realizowanymi w projektach,
 • organizacja współpracy z partnerami projektu
 • dbałość o prawidłowe wydatkowanie budżetu projektu
 • nadzór nad harmonogramem projektu

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem i realizacji projektów partnerskich
 • umiejętność pisania pism i przygotowywania dokumentacji projektowej,
 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • znajomość Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków POPC  

Oferujemy:

 • pracę w zaangażowanym zespole
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2018
 • pracę w Warszawie
 • możliwość zaangażowania w przyszłości w inne programy i działania Fundacji Orange

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”  

Prosimy o przesłanie cv na adres Lucja.Kornaszewska-Antoniuk@orange.com do dnia 10.07.2017. 

Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila swoich oczekiwań finansowych na ww. stanowisku oraz o wskazanie nazwy stanowiska w temacie wiadomości.  

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnością.  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.          

Koordynator/ka finansowy/a projektu - Fundacja Orange   

Twoje główne zadania:

 • zarządzanie finansowe projektami realizowanymi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • nadzór nad harmonogramem-rzeczowo finansowym projektu
 • dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków w projektach monitoring wydatków i prawidłości ich dokumentowania przez partnera projektów
 • dbałość o prawidłowość dokumentacji finansowej projektów przygotowywanie wniosków o płatność  

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora finansowego/specjalisty ds. rozliczeń w projektach,
 • umiejętność pisania pism i przygotowywania dokumentacji projektowej,
 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność, odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • znajomość Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków POPC  

Oferujemy:

 • pracę w zaangażowanym zespole umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2018
 • pracę w Warszawie
 • możliwość zaangażowania w przyszłości w inne programy i działania Fundacji Orange

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”  

Prosimy o przesłanie cv na adres Lucja.Kornaszewska-Antoniuk@orange.com do dnia 10.07.2017.

Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila swoich oczekiwań finansowych na ww. stanowisku oraz o wskazanie nazwy stanowiska w temacie wiadomości.  

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnością.  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

Ekspert/ka ds. aktywizacji cyfrowej - Fundacja Orange    

Twoje główne zadania:

 • nadzór nad szkoleniami prowadzonymi przez partnerów projektów w regionach
 • nadzór nad wskaźnikami merytorycznymi projektu
 • nadzór nad dokumentacją merytoryczną w projektach
 • współpraca z zakresie zakupu sprzętu dla szkół (tablety, pracownie komputerowe, sprzęt do nauki programowania)
 • współpraca z wykonawcą przy tworzeniu platformy projektu
 • animowanie społeczności użytkowników platformy (nauczyciele i edukatorzy)
 • budowanie sieci współpracy – nauczycieli, edukatorów, instytucji zaangażowanych w naukę programowania w regionie
 • organizacja spotkań upowszechniających
 • nadzór nad ewaluacją projektu
 • współpraca przy przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z obszaru TIK
 • doświadczenie w budowaniu sieci partnerów
 • mile widziane doświadczenia w działaniach edukacyjnych skierowanych do szkół (w tym dotyczących nauki programowania)
 • mile widziane doświadczenie w nadzorze nad tworzeniem narzędzi IT (platformy, strony internetowe)
 • zdolności organizacyjne,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków POPC

Oferujemy:

 • pracę w zaangażowanym zespole umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2018
 • pracę w Warszawie
 • możliwość zaangażowania w przyszłości w inne programy i działania Fundacji Orange

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”.

Prosimy o przesłanie cv na adres Lucja.Kornaszewska-Antoniuk@orange.com do dnia 10.07.2017.  

Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila swoich oczekiwań finansowych na ww. stanowisku oraz o wskazanie nazwy stanowiska w temacie wiadomości.  

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnością.  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.