Nabór do #SuperKoderów 2018/2019 - odpowiadamy na najpopularniejsze pytania - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Nabór do #SuperKoderów 2018/2019 - odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Nabór do #SuperKoderów 2018/2019 - odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Nabór do obu naszych programów dedykowanych szkołom podstawowym trwa do 27 kwietnia. Odpowiadamy na Wasze najczęstsze pytania związane z #SuperKoderami.

Galeria zdjęć

1. Jak działa program #SuperKoderzy?

Szkoły, które dostaną się do programu #SuperKoderzy mają do wyboru jedną z dziewięciu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Każda ze szkół otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Podczas spotkań, w trakcie realizacji scenariuszy, przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.

2. Czy udział w programie #SuperKoderzy jest płatny?

Nie, udział w programie #SuperKoderzy jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i rodzice dzieci biorących udział w programie nie ponoszą żadnych kosztów. Od nauczycieli oczekujemy przede wszystkim chęci i zapału do pracy.

3. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

Nie, programy są całkowicie bezpłatne.

4. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do #SuperKoderów?

Tak. Do programu #SuperKoderzy mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których funkcjonują klasy 4-6.

5. Czy udział w programie mogą wziąć uczniowie z klas 7-8?

Program stworzony został z myślą o uczniach w wieku 9-12 lat, czyli dla klas 4-6. Jest zgodny z podstawą programową przedmiotów: matematyki, informatyki, techniki, przyrody, historii, muzyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Zachęcamy jednak do dzielenia się wiedzą w swoim środowisku.

6. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie #SuperKoderzy?

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły za zgodą jej dyrekcji.

7. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie #SuperKoderzy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

8. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w #SuperKoderach?

Komisja Fundacji Orange oceni wszystkie prawidłowo złożone wnioski. Filmy zgłoszeniowe do #SuperKoderów są oceniane pod kątem:

• atrakcyjności przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
• obecności tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy,
• zaangażowania dzieci, jako odbiorców inicjatywy.

9. Jakie kompetencje musi posiadać lider zgłaszający szkołę do programu #SuperKoderzy?

Szkołę zgłasza lider – nauczyciel w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

10. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie MegaMisja?

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

11. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie #SuperKoderzy?

Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. Zachęcamy szkoły do dzielenia się doświadczeniami z udziału w programie #SuperKoderzy poprzez dodawanie relacji na platformie programu. Część szkół korzysta też z mediów społecznościowych.

12. Kiedy prowadzone są zajęcia z #SuperKoderów? W takcie zajęć, popołudniami?

Scenariusze zajęć z #SuperKoderów mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak też w ramach zajęć pozalekcyjnych.

13. Ile dzieci powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z #SuperKoderów?

#SuperKoderzy to program, który powinien być prowadzony w grupach min. 10 osobowych.

14. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

Nauczyciel wraz z grupą powinien zrealizować całościowo 8 scenariuszy z wybranej ścieżki w dowolnie określonym przez siebie czasie. Dodatkowo, program zakłada realizację czterech 45-minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu Scratch. Zajęcia te może przeprowadzić drugi nauczyciel z zakresu nauki informatyki.

15. Czy nauczyciel może realizować scenariusze zajęć w tylko jednej grupie?

Nie. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań.

16. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

Nie, zachęcamy nauczycieli do zaangażowania i podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w programie.

17. Czy szkoła, która brała udział w programie #SuperKoderzy, może o to starać się ponownie?

Tak. Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu może składać wniosek w nowej edycji wybierając inną niż zrealizowana już ścieżka edukacyjna.

18. Co mam zrobić, jeśli w panelu logowania zapomniałem hasła?

Wejdź na stronę www.superkoderzy.pl, skorzystaj z mechanizmu odzyskiwania hasła w panelu logowania i sprawdź skrzynkę e-mail.

19. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy z którymi nie mogę sobie poradzić?

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu #SuperKoderzy:
Aleksandra Drozdek-Markowska
e-mail: info@superkoderzy.pl
tel. +48 601 086 821 / +48 22 642 22 40

Komentarze

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Brak komentarzy