Animatorzy przyszłości dziś w Akademii Orange - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Animatorzy przyszłości dziś w Akademii Orange

Animatorzy przyszłości dziś w Akademii Orange

Animatorzy przyszłości dziś w Akademii Orange

Otwarty umysł, empatia, fantazja, dociekliwość i odwaga to tylko kilka cech animatorów przyszłości, o których rozmawiali uczestnicy warsztatów piątej edycji Akademii Orange. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak zostać skutecznym przewodnikiem młodych ludzi w cyfrowym świecie, jak połączyć pasję i nowe technologie z kulturą, a także dlaczego animator przyszłości powinien zaprzyjaźnić się z...programistami.

Galeria zdjęć

 • Oprócz rozmów, wykładów i warsztatów, tegoroczna, piąta edycja warsztatów, była też wyjątkową okazją do świętowania. Maria Adamiec, koordynatorka Akademii Orange, otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

  - "Projekty kulturalne pozwalają rozwijać różne kompetencje dzieci i młodzieży w tym kompetencje cyfrowe. Mamy na to liczne dowody w Akademii Orange, gdzie młodzi eksperymentują, doświadczają, uczą się od siebie nawzajem stają się zarówno odbiorcami kultury, jak i jej twórcami. A wszystko to dzieje się dzięki wyjątkowym animatorom, którzy dzielą się z młodymi ludźmi swoją wiedzą, pasjami i nieustającą energią do działania. Ta energia udziela mi się od pięciu lat, za co wszystkim Wam dziękuję" – mówiła Maria Adamiec.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło także przedstawicieli 12 organizacji, wielokrotnych laureatów Akademii Orange, za nowatorskie działania w obszarze edukacji kulturalnej. Dyplomy przekazał Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN. Otrzymali je:

  Monika Bania, Teatr Dramatyczny im Aleksandra Węgierki, Białystok (3 projekty w Akademii Orange: Kulturowe mosty, Instalacja Koń na ganku, HiT – Historia i Teatr) –  za budowanie międzypokoleniowych mostów, twórcze korzystanie z nowych technologii oraz rozwijanie partnerstwa publicznych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi

  Anna Danilewicz, Teatr Dramatyczny im Aleksandra Węgierki, Białystok (3 projekty w Akademii Orange: Kulturowe mosty, Instalacja Koń na ganku, HiT – Historia i Teatr) –  za budowanie międzypokoleniowych mostów, twórcze korzystanie z nowych technologii oraz rozwijanie partnerstwa publicznych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi

  Witold Dąbrowski,  Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN (3 projekty w Akademii Orange: Wirtualne Miasteczko, LublinLab, PortaLublin) – za działanie na rzecz dialogu międzykulturowego oraz wzmacnianie lubelskiej tożsamości lokalnej 

  Michał Gruda, Muzeum Miasta Łodzi (3 projekty w Akademii Orange: Ogródek dźwiękowy w parku Staromiejskim w Łodzi, Łódź miejscami opisana , realizowany w V edycji projekt 3Detale Łodzi), za innowacyjne podejście do procesu animacji kultury oraz budowanie międzysektorowego partnerstwa;

  Agnieszka Krajewska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, (2 projekty w Akademii Orange: STOP! NIE WYKLUCZAJ! POMÓŻ! Projekt edukacji kulturalnej i społecznej, II Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych Halo Echo), za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz gotowość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

  Jarosław Lipszyc, Nowoczesna Polska (3 projekty w Akademii Orange: Wolne lektury, Rymy Pętle Rytmy - wykorzystanie technologii informacyjnych do wspierania postaw twórczych uczniów w metodyce nauczania języka polskiego, Medialog) – za działanie w obszarze edukacji medialnej dzieci, młodzieży oraz pedagogów oraz wytyczanie nowych trendów;

  Violetta Łabanow , Stowarzyszenie Muzyka jest dla wszystkich (2 projekty zrealizowane w Akademii Orange – Smykofonia - warsztaty muzyczne dla dzieci, opiekunów i animatorów. Nowoczesne metody rozwijania kompetencji muzycznych dzieci w wieku 0-5, Śpiewaj mi Mamo - internetowy śpiewnik i akcja dla rodzin z małymi dziećmi+ w 2 jako partner: Mazovia Goes Baroque, Muzyka architektury, architektura muzyki), za opracowanie nowoczesnych metod rozwijania kompetencji muzycznych dzieci oraz  całych rodzin;

  Edyta Ołdak, Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie (3 projekty w Akademii Orange: Mursk w kolorze, Muzeum Dźwięku – Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów, realizowany w V edycji projekt BUUM), za stworzenie nowoczesnych metod animacji społecznej oraz gotowość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

  Anna Rak, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (3 projekty w Akademii Orange: WizjeR, Re: wizje - Program rozwoju świadomości kultury audiowizualnej w czasach nowych mediów, Etnografika) – za działalność na rzecz rozwoju kultury audiowizualnej oraz budowanie partnerstwa publicznych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi;

  Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury (3 projekty w Akademii Orange: Audiostacja Falenica, Cała w pikselach, Mnemotechniki) - za odwagę w łączeniu edukacji kulturalnej, nowych technologii oraz działań prospołecznych

  Anna Studnicka - Cieplak, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (3 projekty w Akademii Orange: Interfejs do nowego świata, Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach:  publicznych, Akcja: Głęboka!), za wzmacnianie cieszyńskiej tożsamości lokalnej oraz wypracowanie wzorowych rozwiązań współpracy z wolontariuszami;

  Barbara Wójcik Wiktorowicz, Teatr Sztuk w Jaworznie (3 projekty w Akademii Orange - Oswoić muzeum, Otwarte klatki, realizowany w V edycji projekt zaBOOKowani w sztuce), za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz aktywną współpracę ze szkołami;
   
  W warsztatach Akademii Orange organizowanych przez naszą Fundację wzięło udział ponad 90 animatorów kultury z całej Polski, którzy od stycznia 2014 razem z dziećmi i młodzieżą realizują nowoczesne projekty edukacyjne. W tym roku spotkanie upłynęło nam pod hasłem „animatorzy przyszłości” - dyskutowaliśmy o tym, jakimi cechami powinna wyróżniać się osoba pracująca z młodymi ludźmi, aby stać się dla nich przewodnikiem i umiejętnie motywować ich do rozwijania swoich pasji.

  Inspiracji uczestnikom dostarczyła także niezawodna Kapituła Akademii Orange: prof. Barbara Fatyga przedstawiła nowe partycypacyjne projekty badawcze w obszarze kultury, dr Alek Tarkowski mówił o tym jak otwartość do dzielenia się swoją pracą w internecie może zmienić świat, Edwin Bendyk wskazywał jak praktyki animacyjne wpływają na zmianę społeczną, a  dr Przemysław Kieliszewski wprowadził uczestników w tajniki zarządzania kulturą. Diane Druby, inicjatorka projektu We are Museums gość specjalny warsztatów, opowiedziała o innowacjach w muzeum i o tym, jak nowoczesnym i otwartym miejscem mogą stać się placówki kultury także dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Na spotkaniach warsztatowych, przygotowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, uczestnicy opracowali sposoby na połączenie nowych technologii z animacją kultury, a drugiego dnia odkrywali nowe i proste metody ewaluacji projektów.


  Zapraszamy do galerii zdjęć!

  Autor:

  Opublikował: Fundacja Orange